דלג לתוכן עיקרי
07.10.15.12

הכנסות משיקום, עבודות שרות ואביזרים רפואיים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אסירים (תחת תחום שרות בתי הסוהר בסעיף משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות משיקום, עבודות שרות ואביזרים רפואיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?