דלג לתוכן עיקרי
07.10.15.08

מכירות הקנטינה ורווחים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות אסירים (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב מכירות הקנטינה ורווחים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?