דלג לתוכן עיקרי
07.10.14.21

מכירות קנטינה לסוהרים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות סוהרים (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב מכירות קנטינה לסוהרים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?