דלג לתוכן עיקרי
07.10.14.06

פעולות רווחה לגמלאים באמצעות קרנות הסוהרים

תקציב מאושר: 1,300,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות סוהרים (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות רווחה לגמלאים באמצעות קרנות הסוהרים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?