דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב השתתפות שב"ס במערך התעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?