דלג לתוכן עיקרי
07.10.10.23

הכנסות מקבלנים,יזמים ומכירות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תעסוקה ויצור (תחת תחום שרות בתי הסוהר בסעיף משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הכנסות מקבלנים,יזמים ומכירות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?