דלג לתוכן עיקרי
07.10.10.21

שכר דירה והחזר הוצאות מיזמים וקבלנים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תעסוקה ויצור (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שכר דירה והחזר הוצאות מיזמים וקבלנים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)