דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2011 תקציב השתתפות במשטרת ישראל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪460,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?