דלג לתוכן עיקרי
07.10.07.41

השתתפות באוצר - מרכבה וממשל זמין

תקציב מאושר: 251,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות באוצר - מרכבה וממשל זמין הוא ₪251,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪251,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)