דלג לתוכן עיקרי
07.10.07.36

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום שרות בתי הסוהר בסעיף משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?