דלג לתוכן עיקרי
07.10.01.04

צוות לנושא הפרטה בשב"ס

תקציב מאושר: 160,000
תקנה תקציבית בתכנית נציבות (תחת תחום שרות בתי הסוהר בסעיף משרד לבטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב צוות לנושא הפרטה בשב"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪160,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?