דלג לתוכן עיקרי
07.02.99

רזרבה להתייקרויות

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משטרת ישראל- קניות ושכר בסעיף משרד לביטחון פנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2014 תקציב רזרבה להתייקרויות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?