דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב שוטרים לאגף החקירות והמודיעין לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,043,000.
תחת סעיף זה מוקצים 302 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?