דלג לתוכן עיקרי
07.02.70.09

הכנסות מרש"ת ורנ"ר לבקורת גבולות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שוטרים במוסדות ציבור - (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מרש"ת ורנ"ר לבקורת גבולות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?