דלג לתוכן עיקרי
07.02.66.20

הכנסות מקרן הנקיון - המשרד להגנת הסביבה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שוטרים במשרדי ממשלה - (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסות מקרן הנקיון - המשרד להגנת הסביבה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?