דלג לתוכן עיקרי
07.02.66.05

השתתפות השכלה גבוהה

תקציב מאושר: -155,000
תקנה תקציבית בתכנית שוטרים במשרדי ממשלה - (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות השכלה גבוהה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-155,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?