דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב השתתפות משרד התיירות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-340,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?