דלג לתוכן עיקרי
07.02.65

שוטרים במשרדי ממשלה -

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לבטחון פנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2001 תקציב שוטרים במשרדי ממשלה - לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪7,445,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪7,445,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,445,000 (100%)
תחת סעיף זה מוקצים 720 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?