דלג לתוכן עיקרי
07.02.55.10

הכנסות מרשויות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אבטחת מתקנים, נמלי (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות מרשויות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?