דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב הפעלת מתקן משמרות למשפחות עובדים זרים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?