דלג לתוכן עיקרי
07.02.31.21

הכנסות ג"ח בתנועה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים לתנועה (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות ג"ח בתנועה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?