דלג לתוכן עיקרי
07.02.30.21

הכנסות גורמי חוץ בתנועה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים לתנועה (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לבטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות גורמי חוץ בתנועה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?