דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שוטרים למשמרות זה"ב במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

07.02.30.06

2,137,000
בשנת 2005 תקציב שוטרים למשמרות זה"ב במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,137,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,237,000.
תחת סעיף זה מוקצים 150 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?