דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-14,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?