דלג לתוכן עיקרי
07.02.24.50

השתתפות משרד ראש הממשלה - התנתקות

תקציב מאושר: -1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית רכישת שירותי כ"א (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה - התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?