דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב השתתפות המשרד לבט"פ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-170,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)