דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החינוך - עלות יום לימודים ארוך

07.02.24.02

-21,700,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרד החינוך - עלות יום לימודים ארוך הוא ₪-6,700,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-21,700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-21,700,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)