דלג לתוכן עיקרי
07.02.23.40

הכנסות מחברות בטוח וג"ח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית עיבוד נתונים תקשורת (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מחברות בטוח וג"ח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?