דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב השתתפות במע"צ "מצדים" לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪895,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪479,842
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)