דלג לתוכן עיקרי
07.02.22.69

הכנסות מגורמי חוץ - חברות ביטוח וחברת ענבל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות משטרת ישראל (תחת תחום משטרת ישראל- קניות ושכר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות מגורמי חוץ - חברות ביטוח וחברת ענבל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?