דלג לתוכן עיקרי
07.02.22.68

השתתפות במשרד הבריאות - רכש תרופות וציוד רפואי

תקציב מאושר: 1,184,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות משטרת ישראל (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות במשרד הבריאות - רכש תרופות וציוד רפואי הוא ₪1,184,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪1,200,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)