דלג לתוכן עיקרי
07.02.22.28

הכנסות מגורמי חוץ עבור תקורות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות משטרת ישראל (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות מגורמי חוץ עבור תקורות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?