דלג לתוכן עיקרי
07.02.22.23

הכנסות ממכירת רכב ומגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות משטרת ישראל (תחת תחום משטרת ישראל- קניות ושכר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות ממכירת רכב ומגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?