דלג לתוכן עיקרי
07.02.21.69

הכנסות קרן המשטרה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המטה הארצי (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משטרה ובתי סוהר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות קרן המשטרה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?