דלג לתוכן עיקרי
07.02.21.15

הכנסות עבור מנהלת תאום פעולות אכיפת חוקי מקרקעין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המטה הארצי (תחת תחום משטרת ישראל- קניות ושכר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות עבור מנהלת תאום פעולות אכיפת חוקי מקרקעין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?