דלג לתוכן עיקרי
07.02.11.32

הכנסות ממנהל מקרקעי ישראל עבור היחידה לאכיפת חוקי מקרקעין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כח אדם (תחת תחום משטרת ישראל- קניות ושכר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות ממנהל מקרקעי ישראל עבור היחידה לאכיפת חוקי מקרקעין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?