דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב רכישת שירותי כ"א הוא ₪181,863,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪190,713,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,235,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪196,948,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,144,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪261,723,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪196,948,000 (100%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?