דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב רזרבה לכ"א לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 157 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?