דלג לתוכן עיקרי
07.02.02.06

יחידות מטה ארצי

תקציב מאושר: 133,376,000
תקנה תקציבית בתכנית כח אדם במחוזות (תחת תחום משטרת ישראל- קניות ושכר בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב יחידות מטה ארצי הוא ₪133,376,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪139,215,886
תחת סעיף זה מוקצים 1,146 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)