דלג לתוכן עיקרי
07.02.01.15

הכנסות מקרן השתלמות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כ"א במטה הארצי (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מקרן השתלמות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?