דלג לתוכן עיקרי
07.02.01.05

תגמול שכר לשוטרים בוגרי אוניברסיטת לאטביה בגין קבלת אישורי שקילות

תקציב מאושר: 143,591,000
תקנה תקציבית בתכנית כ"א במטה הארצי (תחת תחום משטרת ישראל וזרועותיה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב תגמול שכר לשוטרים בוגרי אוניברסיטת לאטביה בגין קבלת אישורי שקילות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪143,591,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪120,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)