דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משטרת ישראל וזרועותיה

07.02

5,295,769,000
בשנת 2008 תקציב משטרת ישראל וזרועותיה הוא ₪5,013,349,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,295,769,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪667,664,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,963,433,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪404,748,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,883,155,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪4,005,469,000 (67.17%)
  • רכש וקניות: ₪1,901,639,000 (31.89%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪5,124,736,522
תחת סעיף זה מוקצים 19,221 תקני כח אדם , ובנוסף 36,780 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?