דלג לתוכן עיקרי
07.01.06.05

השתתפות במשטרה

תקציב מאושר: 160,000
תקנה תקציבית בתכנית רשות למלחמה בסמים (תחת תחום תחום פעולה כללי- בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות במשטרה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪160,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)