דלג לתוכן עיקרי
07.01.04.38

ייעוץ להפרטת בתי סוהר

תקציב מאושר: 175,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי- בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב ייעוץ להפרטת בתי סוהר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪175,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?