דלג לתוכן עיקרי
07.01.03.22

השתתפות המשרד בתקציב למ"ס

תקציב מאושר: 290,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים (תחת תחום תחום פעולה כללי- בסעיף משרד לבטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות המשרד בתקציב למ"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪290,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?