דלג לתוכן עיקרי
07.01.01.31

שכר עידוד

תקציב מאושר: 526,000
תקנה תקציבית בתכנית שיא כח אדם (תחת תחום תחום פעולה כללי- בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שכר עידוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪526,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪360,759
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)