דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי- הוא ₪680,815,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,009,631,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪11,625,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,021,256,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,151,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪62,535,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪54,926,000 (5.38%)
  • תמיכות והעברות: ₪52,137,000 (5.11%)
  • רכש וקניות: ₪228,043,000 (22.33%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪321,484,927
תחת סעיף זה מוקצים 170 תקני כח אדם , ובנוסף 834 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?