דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המשרד לביטחון הפנים

07

23,015,682,000
בשנת 2024 תקציב המשרד לביטחון הפנים הוא ₪23,015,682,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪243,548,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪23,259,230,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪812,116,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,062,904,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪19,032,356,000 (81.83%)
  • רכש וקניות: ₪3,910,638,000 (16.81%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪20,825,818,763
תחת סעיף זה מוקצים 44,638 תקני כח אדם , ובנוסף 14,573 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?