דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המשרד לביטחון הפנים

07

25,111,908,000
בשנת 2024 תקציב המשרד לביטחון הפנים הוא ₪25,111,908,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪253,548,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪25,365,456,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪812,116,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,909,325,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪19,786,037,000 (78%)
  • רכש וקניות: ₪5,253,183,000 (20.71%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪20,825,818,763
תחת סעיף זה מוקצים 44,638 תקני כח אדם , ובנוסף 14,573 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?