דלג לתוכן עיקרי
06.31.03.02

רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבות (תחת תחום היחידה הארצית לפיקוח בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית הוא ₪102,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)