דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב תפעול וקניות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪-139
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?